Cách TÍNH TỔNG l Siêu nhanh l Trong Excel l BNIT4.0

admin

Cách TÍNH TỔNG l Siêu nhanh l Trong Excel l BNIT4.0
Xin chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên  IP 4.0 của mình video này mình sẽ chia sẻ với  . các bạn cách để tính tổng nhanh nhất trong Excel  ở đây mình có ví dụ một à ở bảng excel thế n

Cách TÍNH TỔNG l Siêu nhanh l Trong Excel l BNIT4.0

Xin chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên  IP 4.0 của mình video này mình sẽ chia sẻ với  . các bạn cách để tính tổng nhanh nhất trong Excel  ở đây mình có ví dụ một à ở bảng excel thế này. ở đây mà 11 và 10 dòng Bây giờ các  bạn sẽ tính tổng ở các dòng này  . anh nói tính tổng của cô này Thông thường  thì chúng ta sẽ sử dụng là hàng trăm à. Vì. sao kéo thế này Peter và đưa con trỏ chuột đây kéo. từ tương tự như vậy ở hàng này cũng vậy chúng ta  sẽ sử dụng hàng trăm đây là cách thông thường vậy  . thì mình sẽ chia sẻ với các bảng cách nhanh nhất  để tính tổng đối với cục này đối với hàng này  . anh kể cả đối với bảng dữ liệu  lớn thì chúng ta cũng áp dụng  . cách đó thì sẽ rất đơn giản không  phải kéo hàm xăm rất mất thời gian. ạ Và bây giờ để tính tổng ở cột này  thì các bạn sẽ Bôi đen trên ô dữ liệu.


https://youtu.be/tllHipA-TMMCách TÍNH TỔNG l Siêu nhanh l Trong Excel l BNIT4.0
Xin chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên  IP 4.0 của mình video này mình sẽ chia sẻ với  . các bạn cách để tính tổng nhanh nhất trong Excel  ở đây mình có ví dụ một à ở bảng excel thế n

Share This Article
Leave a comment