Cách in vừa khổ giấy a4 trong excel 2010 2016 2013- HocVaz365

admin

Cách in vừa khổ giấy a4 trong excel 2010 2016 2013- HocVaz365
Rồi cái buổi hôm nay sẽ trao đổi với  chúng ta về cái in cái file Excel này. làm sao để căn giữa vào khổ in và thứ hai là  . khi in chúng ta muốn in cả một cái  này một sheet này tr

Cách in vừa khổ giấy a4 trong excel 2010 2016 2013- HocVaz365

Rồi cái buổi hôm nay sẽ trao đổi với  chúng ta về cái in cái file Excel này. làm sao để căn giữa vào khổ in và thứ hai là  . khi in chúng ta muốn in cả một cái  này một sheet này trên một tờ giấy. Ví dụ như nó thiếu để in thì chúng ta có thể dùng  . Ctrl p để chúng ta xem cái trạng thái  khổ giấy như thế nào đây chúng ta đang. thì nếu mà chúng ta muốn căn vào  giữa thì chúng ta sẽ chọn ở cái phần. cắt từ morin này chúng ta chọn cái này. từ từ. các tầng này chúng ta chọn cả tâm này thì chúng  ta tích vào Center chiều cao chiều rộng thì nó  . sẽ được căn ở giữa cho chúng ta đấy là cái  thứ nhất để khi chúng ta in chúng ta chỉnh  . nội dung và giữa thứ hai Khi Giả sử là giả sử  là chúng ta còn dữ liệu ở ngoài này nữa là bạn. hai. ba mà chúng ta muốn in mà chúng ta không để  mất in cả cái dòng này không bị mất dữ liệu.

Như bây giờ như thế này thì chúng ta đang bị  mất giả sử ở đây chúng ta mất cả trên cả dưới. như vậy là khi mà chúng ta in thì chúng ta  sẽ nhìn đây Đấy nó không có cái dữ liệu của  . cái phần trên phần dưới bây giờ chúng ta muốn  in thứ nhất là cần cái này vào giữa thứ hai là  . chúng ta muốn in cả cái nội dung ở bên phải  và nội dung phía dưới và một trang để chúng  . ta in vậy để làm được điều đấy thì chúng  ta quay lại cái này và chúng ta sẽ chọn. chúng ta chọn hôm này chúng ta chọn vào đây. chúng ta chọn để chúng ta căn cái  này thì chúng ta chọn vào review. sau đó thì. đây chúng ta chọn cái. vào view. truyện Cái này. bỏ cái này đi này chuyện về chế độ No1 Và  bây giờ chúng ta chuyển trạng thái Sang Yên. và chúng ta thấy đây bên trái của chúng  ta cũng có bên phải của chúng ta cũng có. thì chúng ta có thể.


https://youtu.be/Xfq4jKawE3sCách in vừa khổ giấy a4 trong excel 2010 2016 2013- HocVaz365
Rồi cái buổi hôm nay sẽ trao đổi với  chúng ta về cái in cái file Excel này. làm sao để căn giữa vào khổ in và thứ hai là  . khi in chúng ta muốn in cả một cái  này một sheet này tr

Share This Article
Leave a comment