Cách Đánh số Thứ tự Tự động trên Excel 2003 2007 2010 2013 2016 ngay cả khi xóa các dòng dữ liệu

admin

Cách Đánh số Thứ tự Tự động trên Excel 2003 2007 2010 2013 2016 ngay cả khi xóa các dòng dữ liệu
Xin. chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn  trong video tiếp theo của mình hôm nay mình xin  . chia sẻ cách làm sao họ đánh số thứ tự t

Cách Đánh số Thứ tự Tự động trên Excel 2003 2007 2010 2013 2016 ngay cả khi xóa các dòng dữ liệu

Xin. chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn  trong video tiếp theo của mình hôm nay mình xin  . chia sẻ cách làm sao họ đánh số thứ tự trên các  trang tính các bạn tình Excel thì đối với trang  . tính Excel thì có rất nhiều dữ liệu cũng như là  dẫn nhiều cái số thứ tự mở trong bản Tĩnh nó rất  . là dày nên các bạn có thể có lúc cần đại những  ghi số thứ tự động trên các bảng tính xe ngoại  . nhập số tự hay là các bạn xóa đi nó sẽ nhảy số  tự động trên các trang tính của bạn tìm nay mình  . sẽ Xin giới thiệu với các bạn các cách đánh số  thứ tự bình thường có nghĩa là đơn giản Cho đến  . phức tạp như Bật cài ghê hàm đánh á Đối với các  bảng tính bình thường là ở trên các bảng tính thì  . sẽ giới thiệu những cái cái hòm đơn giản như là  cái cầu toàn ngày là super Hàn Angkor và các bạn  . đánh số tự động trên cái autofit là rô thì mình  sẽ giới thiệu những cách đánh thứ tự và các bạn.

Sẽ So sánh những cái gì thì các bạn cảm thấy cần  dùng đối lưu bằng tính với từng loại của các bạn  . thì qua áp dụng nha đối cách Thông thường thì  bạn dùng autofit rồi các bạn hay là đáng chú tự  . từ 1 đến 2 này xong bạn Bùi đèn nó vào và các bạn  ấn nháy đúp tượng thì nó sẽ chạy xuống tự cái thứ  . hai là bạn phải kéo đó bọn này kéo xuống có thuộc  bình thường và cái cách đánh thứ tự bằng dâu thì  . đối dâu này thì cũng đáng như sự bình thường mà  rất là đơn giản cho xin mời các bạn làm theo nhé. các bạn chỉ là những B4 này chúng ta phải  chiều thứ ba đó sau đó chúng ta Kéo xuống. và tiếp tục đối với lại Super tôi chúng ta cũng  làm theo cái hàm này bình thường ta nhập công thức  . sự thật và sử dụng hàm counter. vào đăng nhập cấy dữ liệu vào quán nhập dữ liệu  kiểu dữ liệu tấn hai giờ dấu hai chấm mà là tự.

Động nhảy ô dữ liệu ta là đóng mọc vào mà chúng  ta hãy cố định cái F4E bốn cái bưu điện này có  . bạn nhé chia tay cố định cái lọc dữ liệu được  bảo mật tất cả các hàng ra đều giờ cố định cố  . định cái hôm dữ liệu đầu tiên tại chúng ta sẽ đến  với lại cái hàm f kết hợp với lại chúng tô hoặc là  . cao thu từ khách hàng AF kết hợp này gọi lại nhập  như công thức kem cho u dữ liệu bạn Nhập bạn họ. còn anh nhập công thức hình như mình nhập Nha và  những cái xuống chỗ đó thì ngỗng giống như là cái  . bên cạnh chúng ta vừa nhập chỉ khác cái Làn chú  kết hợp với lại cái công thức AE vào nhé mất tất  . cả các hàng này các bạn đều phải cố định cố định  dòng nha cố định cái dữ liệu đầu tiên mà nói Quả  . này ấn Bùi Hiền và các bạn em muốn và nhiều máy  mà chúng ta phải cần kết hợp thì phần thuận lợi  . thì sẽ được nha cho các bạn kéo xuống bình thường  nó bởi chúng ta thấy sự khác biệt của tất cả cô.

Là như sau chúng ta sẽ sử dụng Twitter Để nóng  dữ liệu xem là nó nhảy nào nha tâm Ví dụ ở thì  . đố kỵ đồng tiền thì Hà hai cái đầu tiên thì đều  là số thứ tự rất đầy đủ thứ tự nhưng mà hai cái  . autofit và dâu này nói em tự là không đúng các  bạn nha đó quá khi ta lọc Peter thì họ sẽ khác. ở từ lòng yêu mà ví dụ lại à. à à. Cho. tôi xem sự khác biệt là anh đã xóa đi một dòng. đó thì ba cái là nó trả về số tự nhiên thứ  tự rất đều có cái áo quýt là nó không đó. thì lại tiếp tục phá thứ làm nữa đó  chỉ có ba cái nhảy thứ tự rất chuẩn nó. bây giờ chúng ta kiểm tra một sự khác biệt  nữa là trong ta đánh dữ liệu thì nó sẽ các  . số tự nó sẽ nhảy các bạn nha và chúng ta  sẽ copy có đức xuống để cho thấy được sự  . khác biệt của tất cả những cái hàm như này  đây nghiêng ở súp tàu này nó chạy không thứ  . tự họ Ê bà sẽ nhập dữ liệu vào cái chỗ họ  tên này rồi tao được ví dụ được ảnh một cái.


https://youtu.be/eshaODGjpJACách Đánh số Thứ tự Tự động trên Excel 2003 2007 2010 2013 2016 ngay cả khi xóa các dòng dữ liệu
Xin. chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn  trong video tiếp theo của mình hôm nay mình xin  . chia sẻ cách làm sao họ đánh số thứ tự t

Share This Article
Leave a comment