Cách chèn ảnh vào excel siêu nhanh

admin

Cách chèn ảnh vào excel siêu nhanh
Xin chào các bạn đã đến với kênh Kim Ngọc  Long An hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các  . bạn phương pháp học hình ảnh lên Excel  mình có hai phương pháp phương pháp thứ  . nhất là mình sẽ lấy toàn bộ lên hình

Cách chèn ảnh vào excel siêu nhanh

Xin chào các bạn đã đến với kênh Kim Ngọc  Long An hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các  . bạn phương pháp học hình ảnh lên Excel  mình có hai phương pháp phương pháp thứ  . nhất là mình sẽ lấy toàn bộ lên hình ảnh lên  theo các mã vật tư ở đây và phương pháp thứ  . hai là mình sẽ chọn từng ô một và phương  pháp thứ nhất mình đã phải ở đây là các mã  . vật tư và các hình ảnh ở lưu ở đây phải  trùng tên ví dụ a00476 thì ở trong file  . cũng phải a00476 thì nó mới lên được ở đây  mình sẽ vào code để code cho các bạn xem. trong cốt này thì mình đã có được nguyên liệu đã  có xong và bây giờ mình sẽ có lại nếu các bạn xem  . và chi tiết từng đoạn code như sau như sau ở trên  Mỹ Sơn để ra một bộ đội mới hết sắt lấy hình ảnh. mình khai báo khác biệt. as long cuối. đâu đường link. ở đây mình. sẽ cho hết. khai báo.

Đây mình đang lấy ở trong. và mình lấy dữ liệu ở dòng cuối trong cột a. ở đây mình sẽ kiểm tra điều kiện. là nếu mà a lớn A nhỏ hơn 5 thì  sẽ không chạy không hoạt động. Mình sẽ thoát Luôn xác. B và rg. vị trí của bạn. ở đây mình lấy đường link của nó thì mình để trong  . cùng thư mục với file chứa nên  mình sẽ lấy theo đường link là. đi về một. đuôi của mình đôi. trong đây thì mình biết  viết một hàm kiểm tra xem là. cái tên s này đã có trong chip chưa nếu có  rồi thì mình xóa đi và áp lại cái ảnh khác. kiểm tra đây mình biết ở trong Cốt lại làm  kiểm tra của mình các bạn chỉ cần có vào là  . phần sử dụng được có nghĩa là hàm này ghi  nhớ là kiểm tra xem cái tên đổi tên ảnh  . đấy đã có ở trong thị trường nếu có rồi mình  sẽ xóa đi và mình sẽ update Nếu mà trùng tên. ở đây thì mình có một hàm để kiểm  tra xem đường link đấy có tồn tại.

Hay không Nếu không tồn tại thì không lấy được lại. làm một hàm lấy. mùa hạ ở trong đây Mình cũng  biết rồi nó có các đối số là  . đầu tiên là đường link thứ hai là nên là tên. vùng để gán ảnh xuống. nếu đối số origan bảng chu trình nhập 7 kích  thước thực có nghĩa là dán luôn ảnh kích thước  . của nó lên toàn bộ luôn không phải chỉnh sửa gì  còn nếu mà phô thì nó sẽ chỉnh sửa theo nếu mở  . một pho và Center bằng chu thì anh sẽ chỉnh sửa  trong vùng Carot và ngược lại sẽ vùng khử khít  . vào vùng tà ướt mình để cho khô nên sẽ đặt một  cái vào vùng Tarot và link to file về bằng phô  . sẽ không cần gửi ảnh trên đĩa giữ ảnh trên đĩa có  nghĩa là ở các ảnh thì có hai loại Một loại là áp  . theo ảnh lên file và một ảnh đã lắp cái đường link  luôn và mình dùng phô để xe up ảnh lên không dùng  . linh nếu dùng đường link thì nó sẽ rẻ hơn nhưng  mà phải là có ảnh ở trên đĩa thì mới sử dụng được.

Ở đây mình sẽ thử test cho các bạn chạy  kiểm tra ở đây chưa có gì hình ảnh của  . mình là có hơn 100 ảnh mình chạy ở  đây xem phải cảm thấy được Khoảng  . vài giây là xong em nằm đây là chạy  ở chỗ này mình lại có biến con sâu. thiếu một biến A ở đây. Cái này là chỗ này là giờ. mà không cần biến a nữa. chỗ này mình lại đi sai chỗ nào. Tại mình qua bên này sang cho nó  dễ tại vì mình biết bên này rồi. ở đây lại chắc cũng sai nốt để mình  có ở đây sang cho nó chỉnh không. đang chạy đã xong rồi. áp chỉnh trong vài giây là xong. Bây giờ các bạn chạy lại thì nó sẽ xóa  hết những gậy cũ và nó sẽ áp ghẹ Mới Lên. có nghĩa là các bạn kích vào sự kiện của  A thì nó sẽ ảnh ở cột D và đây mình sẽ vào  . code review cho các bạn viết cho các bạn xem  ở đây bạn chọn word sheet cho sự kiện trên. về đây mình sẽ báo cũng là đi đường link.

AFC. ở đây. nhìn thử xem. các bạn gõ 2 chữ đầu ông gọi là control  Cake là nó sẽ hiện ra các trình tự. A5 mình đặt điều kiện từ A5 đến  1000 chạy sự kiện cho vùng đấy. mình phải kiểm tra điều kiện là chỉ một. sim có nghĩa câu lệnh này là chỉ  có một dòng thôi không được nhiều ô. lệnh này là câu lệnh kiểm tra vùng đấy  phải chuyển dữ liệu không được để trống. ở đây mình lấy đường link của nó bằng. chấm. cây. ở đây mình lấy đuôi jpg mình điền vào đây. kế tiếp vậy. chú. và luôn. ở đây mình ấn F =. kiểu biến cho vùng để sau  này mình kiểm tra hàm inch. làm chuông. để thiếu một số sinh hoạt. Nếu mà bạn Chu là có ảnh rồi thì mình sẽ xóa kẻ đi. ở đây mình dùng luôn hãm ít Super không  cần kiểm tra đường link ở tại vì đường  . link mình đã lấy trực tiếp lên nó  sẽ luôn tồn tại biết S này là tên. đây là vị trí mà mình cần chèn.

Tag.173 từ cái vị trí Đấy mình sẽ  dịch chuyển đi 3 đơn vị nhập vô hết. Ở đây nóng. và đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn  là khi mình có con xong có phải lên  . và mình sẽ muốn lưu ảnh trên ảnh đấy sang một đổi  . folder khác và đổi tên của nó thì mình  làm thêm một bước đó là khai báo ở đây. tên file mới. và đây nó có hàng. copy. nghe đường link. tải nhạc. ở đây mình thêm file mới mình phải  cho nó vị trí cốp lên là nó là tên. file mới xem. ở đây mình tạo thêm một  folder ở trong đấy là poster. Ví dụ mình chạy có thì các bạn vào đây Bạn kích sự  . kiện thì kích đúp vào đây rồi  để ra ở đây nó đang sai chỗ này. đường link. chỗ này mình đang bị lỗi. Các bạn cứ làm cóc nè viết lại nó đang  bị lỗi là mình không để ý chạy thì nó ví  . dụ bạn chọn Lúc nãy bạn chọn 537 thì  bạn lấy ở đây 537 một phần để nó đã  . chạy sang cô cho bạn nó có một cây vào đây  và đây là năm 20 và nó sẽ ở trong folder.

Mới nó sẽ có được một file một cái thang luôn đây  đang bị lỗi gì nó cũng có sang nhưng mà để mình  . xem lại cái cô có pin mới chỗ này thiếu chỗ này  bị thiếu hai cái Gạch sổ máy của mình nó bị lỗi. chuẩn nếu mà đường đi không có thì nó  không có đây ví dụ mình có cách 633. xem đó. nhưng mà đang bị lỗi gì đây  nó lại không đi được ra được. hôm nay mình sẽ phóng biến ra không  phải chạy lâu nó sẽ bị rốn Nam. xem cái bên này. có sao không không hiểu tại sao nó lại bị lỗi. đường link. bây giờ nó cập nhật rất nhanh. copy sang chưa mình nghĩ là phải sang rồi. mà đang lỗi tên file nó đang  lỗi một cái tên file nó rộng  . thiêu đốt chấm ở đây để mình chỉnh  đây nó thiếu một cái dấu chấm ở đây. cái Thái đang bị lỗi. các bạn để ý nấu ở cái phần trên file  thì nó phải chuẩn thì nó mới sang được  . Nó đã sang hết rồi Lúc nãy là mình để  thiếu mất dấu chấm lên nó sẽ bị lỗi.


https://youtu.be/MhAOnCLX6jsCách chèn ảnh vào excel siêu nhanh
Xin chào các bạn đã đến với kênh Kim Ngọc  Long An hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các  . bạn phương pháp học hình ảnh lên Excel  mình có hai phương pháp phương pháp thứ  . nhất là mình sẽ lấy toàn bộ lên hình

Share This Article
Leave a comment