Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma

admin

Nội dung liên quan: Phật giáo

Giới thiệu sách Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma – Tác giả Nhiều tác giả
Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma

Nội dung liên quan: Phật giáo

Giới thiệu sách Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma – Tác giả Nhiều tác giả

Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma

Sự hình thành và phát triển Phật giáo Bộ phái là sự mở màn cho Phật giáo Ấn Độ hướng đến phương diện tư duy mang tính logic Triết học. Vì Phật giáo Nguyên thuỷ mặc dù mang đậm nét hệ thống giáo lý thiên về luân lý đạo đức, nhưng trong ấy hàm chứa giáo lý nền tảng cho sự phát triển mọi hệ tư tưởng cho thời kỳ Phật giáo Bộ phái.

Bất kỳ một hệ tư tưởng nào, lúc đầu mang tính đơn thuần, nhung sau khi trải qua quá trình truyền thừa và phát trỉến, không sao tránh khỏi phát triến theo xu hướng càng về sau càng phức tạp và hệ thống hoả. Cụ thể như Triết học Hy Lạp hay Nho giảo ở Trung Quốc cũng phát triên theo xu thế này. Sự phát triến của Phật giáo cũng không ngoại lệ.

Nếu như Phật giáo không trải qua giai đoạn tư duy thảo luận của Phật giảo Bộ phái thì tư tưởng đặc sắc (Đại thừa) của Phật giáo không thể xuất hiện, ngay cả Phật giáo cũng không cách nào trở thành hệ thống tư tưởng hay một tôn giáo mang tính vĩ đại nhất của nhân loại. A-tỳ-đạt-ma cũng theo sự phát triển này mà hình thành và phát triển, nó là nguồn tư liệu hàm chứa nội dung tư tưởng mang tính tiêu biểu cho thời kỳ Phật giảo bộ phải. A-tỳ-đạt-ma còn là nguồn tư liệu biếu thị cách suy tư và biện luận mang tỉnh đặc thù của người Ấn Độ. Không chỉ có thế, A-tỳ-đạt-ma còn là nguồn tư liệu cho chúng ta tìm hiểu sự tương đồng và dị biệt cách tư duy giữa người Ấn và Hy Lạp. Có thế nói A-tỳ-đạt-ma là kết tinh trí tuệ của nhân loại, là cơ sở để hình thành tư tưởng Phật giảo Đại thừa về sau. A-tỳ-đạt-ma đóng vai trò khá quan trọng trong việc phát triển Phật giáo.

Ở thời cận đại, việc nghiên cứu Phật học có sự thành tựu đáng kể, chủ yếu giới nghiên cứu đánh giá đúng và làm rõ giai đoạn Phật giáo Bộ phái này. Do vậy, chúng ta muốn làm rõ sự dị biệt về tư tưỏng giữa Phật giảo Đại thừa và Phật giáo Bộ phái – A-tỳ-đạt-ma điều cần phải làm là tiến hành so sánh, phân tích hai nguồn tư liệu này. Không chỉ có thể mà qua công tác này, nó cũng cho chúng ta thấy rõ hệ thống tư tưởng Phật giáo.

Đối với phương diện nghiên cứu Phật giáo Bộ phái, có thế nói giới nghiên cứu Phật học Trung Quốc vần chỉ là bước khởi đâu. Từ thực tế cho thấy, bắt đầu từ năm 1920 về sau, có không ít người nỗ lực nghiên cứu Phật học, mãi cho đến khoảng thời gian 1960 trong Phật giảo, HT. Ấn Thuận xuất bản hai tác phẩm khá quan trọng là: 1.“Lịch sử Biên tập Thảnh điển Phật giáo Nguyên thuỷ” và 2.“Nghiên cứu về các Luận sư và Luận thư của phái Hữu bộ ”. Trong đó làm rõ vai trò khá quan trọng và các tác phẩm đồ sộ về A-tỳ-đạt-ma. Hai tác phẩm này đã đóng góp cho nền Phật giáo Trung Hoa khá đặc biệt, nhưng thành quả này khá khiêm tốn so với nhu cầu trong thực tại. Nhưng dù sao đi nữa đó cũng là thành tựu không nhỏ trong sự nghiệp nghiên cứu Phật học.

Ở đây, tác phẩm này (Bộ Phái Phật giảo – A-tỳ-đạt- ma) với nội dung thu thập các bài viết về A-tỳ-đạt-ma và Bộ phái, với nội dung của nó mặc dù không thể so sánh với tác phẩm nghiên cứu xuyên suốt mang tính hệ thống, nhưng xem đó như là tác phâm đầu tiêu nghiên cứu về Phật học mang tính nhập môn của người Trung Quốc (Đài Loan), với nội dung giới thiệu một cách đơn giản hay sự phân tích chi tiết về Phật giáo Bộ phái hay A-tỳ-đạt-ma mang tính học thuật. Nếu như chủng ta dựa vào từ những bước sơ khai này tiến hành nghiên cứu sâu hơn, tôi tin rằng trong tương lai sẽ xuất hiện những tác phẩm có giá trị, đồng thời tạo thành phong trào nghiên cứu Phật học cho Phật giáo chúng ta.

Chủ biên

Trương Mạn Đào

Lời người dịch

Tác phẩm này được biên tập ở tập thứ 95 trong bộ: “Hiện Đại Phật giáo Học thuật tùng khan” do Trương Mạn Đào chủ biên, với nội dung tập hợp các bài nghiên cứu của các học giả trên thế giới, nhất là các nhà nghiên cứu người Hoa và Nhật, chuyên đề thảo luận hai phương diện:

Bộ phái Phật giáo

Quá trình hình thành và phát triển Luận tạng (Abhidhrma).

Ở Việt Nam, hai lĩnh vực nghiên cứu này rất ít người quan tâm, nhưng từ góc độ lịch sử phát triển tư tưởng Phật giảo thảo luận thì Bộ phái Phật giảo hay nói đúng hơn các bộ luận của các Bộ phái Phật giáo là gạch nối giữa Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa. Nói cách khác, tư tưởng Phật học của các bộ phái là kế thừa và phát huy tư tưởng Phật giảo Nguyên thủy, cũng là đối tượng phê phán của Phật giảo Đại thừa, lại là nền tảng cho sự hình thành tư tưởng Phật giáo Đại thừa…


Giám Đốc TT Nghiên Cứu Phật Học Hán Truyền

TS. TT. Thích Hạnh Bình

Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma

Đánh giá Sách Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma

1 Tôi thích quyển này. Nó rất hợp với tôi. Giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, nội dung hay. Giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, nội dung hay.

2 Nhà sách giao nhanh Bọc cẩn thận Nội dung cụ thể, đọc cũng được. Mua sale thì đc chứ mua đúng giá thì ko đáng ngần đấy tiền.

3 Sách đẹp, sạch, shop gói kỹ, giao hàng khá nhanh. Rất thích. Thanks!

4 Đóng gói rất cẩn thận sách rất mới và tem chính hãng rất yên tâm và hài lòng!

5 Hiện tại thì mình mới đọc đc một nửa nhưng đã thấy đây là một cuốn sách rất đang đọc, thu được nhiều điều có giá trị!

Review sách Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma

Mục lục

Mục đích biên tập

Lời người dịch

Thừ thảo luận về bộ phái Phật giáo

Tác giả: Thuyền Am

2 . Từ tính cách của đệ tử Phật thảo luận đến nguồn gốc bộ phái

Tác già: Long Tuệ

Những vấn đề trọng tâm được đem ra thảo luận trong thời kỳ Phật giáo bộ phái

Tác giả: Kimura Taiken

Từ Dị bộ đến Tiểu thừa

Tác giả: Hoàng Phi

Khảo cứu về sự phân chia bộ phái Tiểu thừa Phật giáo

Tác giả: Vi Phang

Tìm hiểu về Dị Bộ Tông Luân Luận

Tác giả: Lưomg Khải Siêu

Thảo luận khái quát tư tưởng của Chánh Lượng bộ

Tác già: Lữ Trừng

Thảo luận khái quát về tư tưởng Kinh Lượng bộ

Tác giả: Lữ Trừng Ý nghĩa Kinh bộ

Tác già: Lưu Định Quyền

Thảo luận khái quát về học thuyết của Hữu bộ

Tác già: Lữ Trừng

Quan điểm bộ phái Tiểu thừa thuộc nam truyền

Tác giả: Hà Tải Dương

Thảo luận khái quát về tư tưởng Phật học của nam phương Thượng Tọa bộ

Tác giả: Lữ Trừng

A-tỳ-đạt-ma phiếm luận

Tác giả: Lữ Trừng

Nguồn gốc và sự hình thành A-tỳ-đạt-ma

Tác giả: Kimura Taiken

Nguồn gốc và sự phát triển luận thư A-tỳ-đạt-ma

Tác giả: Kimura Taiken

Các bộ phái và A-tỳ-đạt-ma

Tác giả: Kimura Taiken

Sự dị biệt giữa tên gọi và ý nghĩa của luận thư

Tác giả: Ấn Thuận

Giải thích A-tỳ-đàm

Tác giả: Ngụy Thiện Thầm

Thảo luận về “Lục Túc Luận” và “Phát Trí Luận”

Tác giả: Lương Khải Siêu

Thảo luận về “Đại Tỳ Bà Sa Luận”

Tác giả: Lương Khải Siêu

Tìm hiểu tác phẩm “Nhiếp A Tỳ Đạt Ma Nghĩa Luận” của A-nậu-lâu-đà

Tác giả: Diệp Vận

21. Nguồn gốc và sự phát triển văn hiến A-tỳ-đàm

Tác giả: Lữ Trừng

22. Hướng dẫn tìm hiểu văn hiến A-tỳ-đạt-ma

Tác giả: Mizuno Kõgen

Giải thích ý nghĩa sâu sắc trong “Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận”

Tác giả: Trương Nhĩ Điền

Thể diệt thuyết và dụng diệt thuyết của học thuyết tam thế thật hữu pháp thể hằng tồn

Tác giả: Tá Bá Lương Khiêm

Tìm hiểu phạm trù sắc uẩn theo quan điểm nam truyền Thượng Tọa bộ

Tác giả: Đàm Ma Kết

Mua sách Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma ở đâu?

Giá trên thị trường cuốn “Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma” khoảng 130.000đ đến 135.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Newshop, Fahasa, Tiki…

1 Giá khuyến mãi ưu tiên số 1 “Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma Tiki” tại đây

2 Giá khuyến mãi ưu tiên số 2 “Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma Shopee” tại đây

3 Giá khuyến mãi ưu tiên số 3 “Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma Fahasa” tại đây

Đọc sách Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma ebook pdf

Để download “sách Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma pdf” bạn cần có tài khoản tại Siêu thị sách 86 hoặc đồng thời (Like Page Sach86 và comment Email) phía dưới để nhận link tải sách.

(Trong nhiều trường hợp vướng mắc về bản quyền hoặc mới xuất bản nên một số link sách sẽ không được cung cấp. Hoặc số lượng fan xin sách quá nhiều Sach86 không thể gửi kịp trong thời gian 15 ngày nên rất mong mọi người thông cảm).

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Từ ngày 19/09/2023 Sách 86 tạm thời ngừng cung cấp các bản [Ebook, Pdf] với lý do vướng mắc về bản quyền. Tính năng tải sách sẽ được mở lại khi có thông báo mới. MỘT SỐ SÁCH VẪN ĐƯỢC TẢI

Xem thêm

Từ khóa tìm kiếm: Review sách, Tải sách, Ebook, Pdf, Download free

Tags: Phật giáo

Nội dung liên quan: Phật giáo

Giới thiệu sách Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma – Tác giả Nhiều tác giả
Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma

Share This Article
Leave a comment