2. Hàm vlookup, countif. FIX

admin

2. Hàm vlookup, countif. FIX
Hi, chào các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về bài tập này. Qua bài tập này chúng ta cùng tiềm hiểu các hàm để có thể áp dụng cho các bài tập khác. Bây giờ thì các bạn hãy xem qua bài tập rồi mình qua các câ

2. Hàm vlookup, countif. FIX

Hi, chào các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về bài tập này. Qua bài tập này chúng ta cùng tiềm hiểu các hàm để có thể áp dụng cho các bài tập khác. Bây giờ thì các bạn hãy xem qua bài tập rồi mình qua các câu. Rồi, bây giờ mình sẽ vào câu đầu tiên về lấy điểm ưu tiên. Tính cột ưu tiên Chính là cột này đây. Dựa theo bảng ưu tiên khu vực. 3 kí tự đầu của số báo danh là mã khu vực của thí sinh. Đây các bạn, 3 kí tự đầu đây. Rồi bây giờ thì điểm ưu tiên này dựa vào 3 kí tự đầu này tra vào bảng dưới. Và ví dụ như là KV1 thì tra vào bảng thấy KV1 thì lấy tương ứng là 0,5 điểm. KV2 tra tương ứng lấy 1 điểm Vậy thì trường hợp này các bạn thấy nó sẽ tra vào một cột bên này và lấy một giá trị tương ứng cột bên kia.

Vậy ở đây mình sẽ dùng hàm Vlookup Bây giờ mình gõ hàm này vào. Rồi, theo cú pháp này thì mình thực hiện. Đầu tiên là Lookup value. Ở đây thì giá trị tìm sẽ lấy 3 kí tự đầu để tra vào bảng dưới này. Vậy thì làm thế nào để lấy 3 kí tự đầu, mình sử dụng hàm Left Rồi. Đưa ô này vào mình sẽ lấy 3 kí tự từ trái qua. Rồi, vậy là phần giá trị tìm mình đã thực hiện xong. Bây giờ tiếp tục về cái bảng để mình tra trên đấy. Bảng này đây. Nó sẽ dò trên bảng này, nó tra lên bảng này và lấy giá trị. Và khi mình kéo đi thì bảng này không dịch chuyển, nó chỉ dịch chuyển thay đổi các ô tương ứng thôi. Vẫn tra trên bảng đó nên dùng phím F4 để cố định lại.

Tiếp tục Về chỉ số cột mình lấy ở cột thứ 2 nên gõ số 2 vào. Range vlookup thì mình gõ số 0 để tìm chính xác giá trị. Xong Câu tiếp theo tính tổng điểm, tổng điểm thì mình theo yêu cầu thì sẽ tính tổng 3 môn trong đó môn toán nhân hệ số 2. Toán x 2 + lí + hóa Vậy là mình đã hoàn thành được tổng điểm. Bây giờ tiếp tục về kết quả thi của các thí sinh dựa theo bảng điểm chuẩn. Kết qủa có thể đậu, hỏng. Căn cứ vào đâu? Dựa vào điểm chuẩn, điểm chuẩn 22 điểm. Thì các bạn thấy nêu như tổng điểm của thí sinh >= 22 điểm thì đậu, còn nhỏ hơn là hỏng. Vậy ở đây 2 trường hợp xảy ra đậu hoặc hỏng. mình sử dụng hàm if.

Rồi mình lập luận Nếu mà tổng điểm lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn này, tức là ô i12. Lưu ý ô này mình chỉ vào chút nữa kéo đi nó cũng không dịch chuyển nên mình bấm phím F4 để nó giữ nguyên giá trị này. Nó vẫn là giá trị đó, không bị dịch chuyển. Rồi, nếu mà như vậy đó thì nó sẽ trả ra giá trị đúng cho mình là đậu. Còn ngược lại Ngược lại không phải là trường hợp đó thì tất nhiên còn trường hợp còn lại là hỏng rồi. Rồi mình đã hoàn thành xong về phần kết quả. Bây giờ thì điền dữ liệu cho các ô có dấu chấm hỏi tương ứng với yêu cầu. Bây giờ số thí sinh đậu..nó sẽ đếm bao nhiêu thí sinh đậu. Để làm được công viêc này mình dùng hàm đếm có điều kiện, đó là hàm count if.

Mình gõ hàm. Đầu tiên là vùng, là vùng này, nó đếm trên vùng này, kéo vùng này vào Tiêu chuẩn tìm là tìm thí sinh đậu nên mình gõ từ “dau” vào. Rồi, vậy thì nó tìm được 3 thí sinh, mình kiểm tra lại thử xem đúng hay không. 1, 2, 3 rồi Tiếp tục là thí sinh hỏng. Thí sinh hỏng thì cũng tương tự, mình sẽ copy dán lại cho nhanh. Ở đây thay vì “dau” thì mình thay bằng chữ “hong” thôi. Có 4 thí sinh Rồi, tiếp tục là tổng số thí sinh có tổng điểm lớn hơn 27. Nó sẽ đếm số thí sinh có tổng điểm lớn hơn 27. Tiêu chuẩn tìm là “>27” và vùng mà nó thực hiện, tìm trên đó không phải là từ j4 đến j10 mà mình thay đổi lại.


https://youtu.be/JX4Cx884YRA2. Hàm vlookup, countif. FIX
Hi, chào các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về bài tập này. Qua bài tập này chúng ta cùng tiềm hiểu các hàm để có thể áp dụng cho các bài tập khác. Bây giờ thì các bạn hãy xem qua bài tập rồi mình qua các câ

Share This Article
Leave a comment